Nå skal staten melke oppdrettsnæringen

Staten skal nå dele ut inntil 40 nye konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. Hver konsesjon vil koste inntil fem millioner kroner. Allerede etablerte oppdrettere kan dessuten vente seg en ny arealavgift.