Sosialklienter kan miste støtte for barn

Familier på sosialhjelp får i dag beholde kontantstøtten og småbarnstillegget. Det vil rådmannen ha slutt på.