Kritisk tillitsvalgt

-Vi er ikke fornøyd med Statoils politikk for leie av rigger, sier Stein Bredal, YS-tillitsvalgt og ansattevalgt medlem av Statoil-konsernets styre.