Krangler om Ormen Lange

Oljeselskapene som er partnere i Ormen Lange-feltet diskuterer høylydt hvordan gassen skal ilandføres, selv om operatøren Hydro kom med sin «avklaring» i går.