Naturskader kraftig ned

Skader som naturen påfører oss varierer kraftig fra år til år. Fjoråret passerte uten store naturødeleggelser. I Rogaland kostet naturskadene If Skadeforsikring 0,4 millioner kroner, mot 16,6 millioner kroner året før. Det er en reduksjon på mer enn 97 prosent.