Flytt for å få jobb

Arbeids— og administrasjons- minister Victor Norman meiner at offentleg tilsette som misser jobben må vera innstilt på å flytta, og varslar at ordninga med venteløn står for fall.