1140 selskaper i Rogaland risikerer tvangsavvikling

1140 aksjeselskap i Rogaland står i fare for å bli tvangsavviklet dersom de ikke høyner aksjekapitalen til minimum 100.000 kroner innen nyttår.