Fagorganiserte krever næringspolitisk handling

En næringspolitisk handlingsplan som skal få industrien i landet«på fote» igjen, står øverst på listen av krav fra fagbevegelse ogtillitsvalgte i verftsindustrien.