Kostnadssprekk for Time ungdomsskule

Opprustingen av Time ungdomsskule vil koste vel 64 millioner kroner. Det er 22 millioner kroner mer enn det første overslaget og 8,5 millioner over den godkjente kostnadsrammen.