Statoil på børs uten skattehopp

Skatteskjerpelser droppes og Statoils børsnotering går som planlagt i juni.