Flere erstatningssaker for EDB Fellesdata

Sparebank 1 Midt-Norge er i forhandlinger med EDB Fellesdata om erstatning etter at banken har hatt betydelige dataproblemer siden påske.