Store selskaper vil spare på konsulentbruk

Flere av Norges største selskaper vil kutte i bruken av konsulenttjenester.