Scan Tech ekspanderer

Det britiske selskapet James Fisher & Sons har kjøpt opp Air Supply i Harestadvika for 57,5 millioner kroner.