Milliarder i restskatt etter årets rentekutt

De kraftige rentekuttene i år fører til at vi sparer rundt 24 milliarder kroner, ifølge beregninger gjort av Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH).