Likevel ikke «utgått på dato»

En fast grunn i hverdagen er ikke minst sikker jobb. Nils-Olav Eikeland er vant med å jobbe på golvet, og for én måned siden fant han seg et nytt, trygt golv. Ved Norsk Metallretur på Forus.