Reime Econ på egne bein

Reime Econ går fra 15 til fem ansatte og forlater Reime-gruppen.