Lyse dropper statsstøtten?

Olje— og energiminister Einar Steensnæs sa i sitt innlegg på Naturgasskonferansen tirsdag at regjeringen nå er kommet til enighet med Eftas overvåkingsorgan Esa om statlige tilskudd til utbygging av infrastruktur for gass.