3 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige

Ved utgangen av januar var det registrert 69.700 helt arbeidsledige personer i Norge. Det er 3 prosent av arbeidsstyrken.