Undheim gikk til bondetopps

Timebuen Bjarne A. Undheim går til oppgaven som ny leder av Norges Bondelag med en klar ambisjon om å rette opp noe av bøndenes skjeve inntektsutvikling.