• Mange søkere ved Universitetet i Stavanger. Knut S. Vindafallet

Flere søkere ved UiS enn noen gang

Universitetet i Stavanger (UiS) holder sin posisjon som et attraktivt studiested. Det er et viktig signal like før en ny stor studentbølge skyller over landet.