Fra ASA til AS for å<br/>unngå styrekvinner

Siden kvoteringsloven ble innført for snart tre år siden er det nå 120 færre ASA-selskaper i Norge. Mange endrer selskapsformen til AS for å slippe kravet om 40 prosent kvinner i styrene, ifølge undersøkelse.