• Svein Erik Furulund

- Karrierekvinner er mindre stresset enn hjemmeværende

Likestilling minsker stresset i kvinners liv.