• Færre velger helse- og sosialfag etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Colourbox

Færre søker læreplass og yrkeskompetanse

Kunnskapsløftet skulle gjøre overgangen fra andre til tredje året på videregående skole enklere, slik at flere ville fullføre utdanningen. Det fungerer ikke viser forskning.