• Styremedlem Dag Christoffersen i RCC (til venstre) og selskapets advokat Pål Kvernaas mener de tidligere lederne har brutt sin lojalitetsplikt overfor RCC. Ove Heimsvik

Striden i RCC er ikke over

De tidligere lederne i konsulentselskapet RC Consultants brøt ut og etablerte et konkurrerende selskap, og fikk medhold i Jæren tingrett på at de kunne tilby jobb til sine gamle kolleger. Men RCC gir seg ikke uten sverdslag. Nå anker de til lagmannsretten.