Bakgrunn: Aker-farsen for nybegynnere

Sommeren 2007 forsøkte den rød-grønne regjeringen å gjenopp— finne den industripolitiske verktøykassen. Den fikk navnet Aker Holding AS.