Petoro leverte 186 mrd. kroner til staten i 2021

Petoro forvalter statens eierskap i olje- og gassfelt, og leverte 186 milliarder kroner kroner til staten i 2021. Det er ny rekord.

Troll-feltet er en sentral gassleverandør til Europa.
Publisert: Publisert:

Selskapet forvalter statens direkte eierskap i olje- og gassfelt, og drar i likhet med oljebransjen inn enorme inntekter på skyhøye olje- og gasspriser.

Petoro leverte 186 milliarder kroner til staten i 2021, det beste resultatet siden opprettelsen av selskapet i 2001, og 215 prosent høyere enn i 2020.

– Det er fantastisk å kunne bidra med slike beløp til den norske velferdsstaten, men jeg reflekterer også over at dette ikke er godt for dem som er avhengig av å kjøpe vår energi, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Petoro.

Petoros olje- og gassfelt produserte i fjor 1,026 millioner fat oljeekvivalenter per dag, som er svakt opp fra året før.

I snitt oppnådde selskapet en oljepris på 70 dollar fatet, fra 40 dollar fatet året før. Gassprisen som Petoro oppnådde var på 4,78 kroner per kubikkmeter i snitt, opp fra 1,25 kroner per kubikkmeter året før.

– Geopolitisk krise

Petoro viser til at gassprisene var eksepsjonelt høye, særlig i siste halvdel av fjoråret. Oljeprisen styrket seg også betraktelig i fjor, fra svært lave nivåer etter coronakrisen i 2020.

I starten av 2022 har olje- og gassprisene skutt i været, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina. Oljeprisen har vært oppe i over 130 dollar fatet, det høyeste siden 2008. Gassprisen har vært helt oppe i 600 dollar fatet, som er mange ganger det normale nivået.

– Samtidig som vi har et rekordresultat står vi midt en i geopolitisk krise der Russlands invasjon i Ukraina skaper frykt og usikkerhet, sier Kragseth.

– Dette er en svært alvorlig utvikling, og et slikt angrep skaper store lidelser for de som blir rammet. Resultatet kan bli en av de største humanitære katastrofene i Europa på mange tiår, sier hun.

Eier 56 prosent av Troll

Petoro sitter på enorme verdier blant annet gjennom sin andel på 56 prosent i Troll-feltet, som er helt sentralt i Europas gassforsyning. Feltet produserte over 35 milliarder kubikkmeter gass i 2020, som er nesten en tredjedel av Norges gassproduksjon og 8 prosent av gassen som brukes i Europa.

Norge har enorme eksportinntekter for tiden. Ifølge Nordea kan staten få hele 1.750 milliarder kroner i inntekter i 2022 hvis prisene holder seg oppe.

Prisene har holdt seg svært høye i høst. I tredje kvartal meldte Petoro om sitt beste kvartal noensinne. Da overførte selskapet 44 milliarder kroner til staten, som var det høyeste nivået siden opprettelsen. I fjerde kvartal ble denne summen imidlertid enda høyere, på 88 milliarder kroner.

– Elektrifiseringen må fortsette

Stortingets krisepakke etter coronakrisen bidrar til at mange prosjekter er på trappene på norsk sokkel. Petoro sier at selskapet aldri har hatt flere prosjekter som skal bringes fram til en investeringsbeslutning.

Petoro mener også at det er nødvendig å fortsette å elektrifisere, selv om flere partier nå er skeptiske på grunn av høye strømpriser. Petoro nevner Martin Linge-feltet som ble startet opp i fjor og er elektrifisert. Med utslippsfri produksjon av gass kan man også lage hydrogen og ammoniakk som er bortimot utslippsfri, påpeker hun.

– Vi mener elektrifiseringen må fortsette fordi den er vårt viktigste verktøy for å kutte utslippene. Alle må feie for egen dør, sier Kragseth.

Petoro-sjef Kristin Kragseth.
Norges oljeinntekter kan bli seksdobletTredje kvartal: Tidenes beste resultat for Petoro
Publisert: