Tilstår og får redusert straff

Siktelsen mot bedrageritiltalte Bodhild Baasland reduseres fra grovt bedrageri til uaktsomt grovt bedrageri. Baasland erkjenner straffskyld for dette, og får en langt mildere straff.