• Verdien lagspill tas på alvor av salgsdirektør Stian Røisland og driftsleder Lene Nordahl i Lyses kundesenteravdeling. Månedens lagspiller er en viktig kåring, der lederne må sende inn skriftlig begrunnelse for hvorfor hennes temaansatt skal gå til topps. Anders Minge

- Første trinn i en lysende karriere

Fagopplæring, jobbrotasjon, ingen faste pulter, kåring av lagspiller og veiledningstimer er stikkord for kundesenteransatte. Avdelingen ses på som et viktig springbrett videre i Lysesystemet.