Olje- og gassbransjen venter høyere investeringer

Operatørene på norsk sokkel oppjusterer investeringsanslagene for både 2023 og 2024.

INVESTERINGENE i olje og gass er en viktig vekstmotor for norsk økonomi.
Publisert: Publisert:

Investeringene av olje og gass anslås til å bli 197,8 milliarder kroner i 2023 og 181,9 milliarder kroner i 2024.

I forrige kvartal anslo operatørene på norsk sokkel at oljeinvesteringene ville bli på 187,8 milliarder kroner i 2023 og 178,5 milliarder kroner i 2024.

«Oppjusteringen for 2023 drives i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging. De økte anslagene har delvis sammenheng med økte priser på innsatsfaktorer i næringen», skriver SSB.

Forrige gang økte anslaget mye etter at det like før jul ble innlevert mange såkalte plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet. Først når en PUD er levert havner prosjektene med i investeringsundersøkelsen.

SSB har tidligere understreket at det ventes at anslagene for 2023 vil ha en langt flatere utvikling etter anslaget i forrige kvartal, fordi det har vært ventet at det ville komme inn svært få nye planer utover de som ble levert før jul.

Det ble levert svært mange utbyggingsplaner før jul på grunn av de midlertidige skattereglene Stortinget vedtok etter coronakrisen brøt ut i 2020. Senere har pakken blitt endret slik at selsakpene kan trekke av mindre på skatten enn tidligere.

Uenighet om shippingaksje: – Rett og slett for billig
Publisert: