FHI: Husk årets lusesjekk selv i smitteverntider

Det er tid for den halvårlige nasjonale lusesjekken i helga, selv om andelen lusehoder kan være redusert etter et halvt år med mindre samvær og fysisk kontakt.

Ifølge Rukke er lusas beste venn at vi bruker lusekammen for sjelden. Den offisielle anbefalingen er å sjekke minst én gang i måneden.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Forskning fra 2008 og 2018 viste at 1,7 prosent av barneskolebarn i Norge hadde hodelus i et øyeblikksbilde, med andre ord har tallet holdt seg ganske stabilt over en tiårsperiode.

Men hodelusas lykkelige levekår og videreføring av arten forutsetter at vi lar dem være i fred – og at vi stikker hodene sammen.

– Vi vet ingenting sikkert om hvordan koronaen har endret hodelusforekomsten i Norge, men det er grunn til å tro at når man treffer færre og holder avstand, så går spredningen ned. Lusa krabber fra hode til hode, så hårstrå på ulike hoder må komme i direkte fysisk kontakt for å få smitte. Lus kan verken hoppe eller haike med en gjenstand over til et annet hode, sier forsker og hodelusekspert Bjørn Arne Rukke i seksjon for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Økt salg

Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen sier at det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget av luseproblemer basert på salg av lusemidler, siden midlene brukes mot andre plager også, i tillegg til at kjøp av lusefjerningsmiddel ikke nødvendigvis gjenspeiler forekomst. Han vil likevel ikke bli overrasket om det er blitt mindre lus nå.

– Omsetningen av lusemidler hittil i år ser ut til å være redusert med opp mot 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier han, og legger til at Linicin er det mest brukte produktet.

Linicin er et av midlene som virker mekanisk på lusen, slik at hodelusa ikke kan utvikle resistens mot denne typen produkter.

– Stengte skoler, mindre fysisk kontakt mellom barn og mindre klemming kan sikkert ha medvirket til at lusen har hatt vanskeligere kår tidligere i år, sier han.

Særlig karanteneperioden i mars og april kan ha hatt en effekt, noe FHI er enig i.

– Ja, lusa kunne tross alt ikke krabbe bort til nabohuset, men det betyr nok ikke at vi er kvitt lusa, og vi oppfordrer på det sterkeste til å sjekke barna og resten av familien for lus i helga, sier Rukke.

Lusas beste venn

Ifølge Rukke er lusas beste venn at vi bruker lusekammen for sjelden. Den offisielle anbefalingen er å sjekke minst én gang i måneden, men det kan bli en utfordring for mange. I undersøkelsen i 2018 ble det spurt hvor ofte foreldrene sjekket husstandsmedlemmer for hodelus. Bare 23 prosent av husstandene gjorde det hver måned.

– Vi oppfordrer til å iallfall bli med på den halvårlige lusesjekken. Dersom alle sjekker og behandler seg for lus på samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere hodelusbestanden over tid, påpeker han.

Foreldre eller foresatte som oppdager lus, bør varsle skolen eller barnehagen. Også foreldre til de nærmeste vennene av barnet bør få beskjed, slik at også deres barn kan bli sjekket og eventuelt behandlet for lus.

I hodelusprosjektene i 2008 og 2018 gjennomførte FHI den samme undersøkelsen ved 42 skoler i Oslo, Trondheim, Bergen, Bodø og Tromsø. Barna fikk med seg lusekam og spørreskjema hjem, og over 20.000 personer fra husholdningene deltok. – Andelen som til enhver tid hadde lus, holdt seg ganske stabil sammenlignet over tiårsperioden, fra 1,63 prosent til 1,69. Men hele 36 prosent svarte i 2008 at de hadde hatt lus én eller flere ganger. Det er trolig ikke de samme som blir rammet hele tiden. De fleste har hodelus i en ganske kort periode før de oppdages og blir behandlet, sier Rukke.

I hodelusprosjektene i 2008 og 2018 gjennomførte FHI den samme undersøkelsen ved 42 skoler i Oslo, Trondheim, Bergen, Bodø og Tromsø. Barna fikk med seg lusekam og spørreskjema hjem, og over 20.000 personer fra husholdningene deltok.

– Andelen som til enhver tid hadde lus, holdt seg ganske stabil sammenlignet over tiårsperioden, fra 1,63 prosent til 1,69. Men hele 36 prosent svarte i 2008 at de hadde hatt lus én eller flere ganger. Det er trolig ikke de samme som blir rammet hele tiden. De fleste har hodelus i en ganske kort periode før de oppdages og blir behandlet, sier Rukke.

Publisert: