Hydro vil granske påstander om ukjent fond

Norsk Hydros ledelse vil iverksette undersøkelser med sikte på å klarlegge om det fantes et hemmelig fond i utlandet som selskapets ledere tidligere kunne benytte.