Avviser kritikk mot Statoil-prosess

Lars Anders Myhre, en av de sosialdemokratiske hærførerne for Statoil-privatiseringen, forsvarer prossen og vedtaket — tross kritikk i ny bok.