Innsynet i skattelistene begrenses

Fremskrittspartiet støtter regjeringens forslag om redusert innsyni skattelistene og sikrer dermed flertall i Stortinget. Det blirfærre opplysninger i listene, og de blir liggende på nett bare itre uker.