- Atskillig tøffere klima på skolen

— Jeg forsvarer ikke læreren som slo til eleven på Varhaug. Slikt skal ikke skje, sier faglærer Lars-Ingvald Klovning.