Offiserer redd for sikkerheten

Misfornøyd: Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund (DSO) er misnøyfornøyd med Petroleumstilsynets avgjørelse i saken om bemanning av boreplattformen «Transocean Leader».