Nordsjødykkar til sak for å unngå frådrag

Tidlegare nordsjø— dykkar Frank Hagen (43) har reist sak for Stavanger tingrett mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).