Kraftselskaper får ikke både selge strøm og drive nett