Lockout lammer sokkelen

Nesten all produksjon av olje og gass i Norge blir lammet fratirsdag i neste uke, etter at arbeidsgiverne går til lockout.