Opprettholder utslippstillatelse for Snøhvit

Miljøverndepartementet opprettholder Statens forurensningstilsyns utslippstillatelse for energianlegget i Snøhvit med noen tillegg. — Et knefall for Statoil, mener miljøbevegelsen.