Statoil firdobler gassen til USA

I dag tas første spade stikk på terminalen som skal sikre at Snøhvit— gass går til det tørste amerikanske markedet.