- Jens Ulltveit-Moes kritikk er unyansert

Jens Ulltveit-Moes slakt av Kvernelands oppkjøps-stategi er unyansert, mener konserntillitsvalgt Eldor Fjermestad.