Lånekassen senker den flytende renta

Rentenedsettelsene fra Norges Bank kommer også Lånekassens kunder til gode. Fra 1. oktober settes den flytende renta ned fra 6,8 til 5,9 prosent.