Lokale Bravida-tilsatte må gå

Bravidas om lag 250 tilsatte i Rogaland blir berørt av selskapets nedbemanning, men ingen kan si hvor mange det blir.