Forvalter av den saklige tvil

Hvor god nattesøvn har et menneske som forvalter 27 milliarder kroner på vegne av 90.000 kunder?