Aksjeeiere får forlenget frist

Over 400.000 eiere av aksjer og grunnfondsbevis får ti dager forlenget frist med å levere inn selv— angivelsen. Alle andre personlige skattytere må levere seinest mandag.