Rogaland i konkurstoppen

Bare Akershus og Oslo hadde flere konkurser enn Rogaland i årets ni første måneder. 228 konkurser er registrert i Rogaland i de tre første kvartalene i år, og det er en økning på 48 prosent fra samme periode i fjor.