Politisk jubel over rentenedsettelsen

Rentenedsettelsen fra Norges Bank onsdag blir møtt med allmenn politisk jubel.