Irland neste for kalvene

197 kalver fra Rogaland er nå på vei mot et nytt liv på irrgrønne, irske jorder.