Kanal 24 ber eierne om 45 millioner i ny kapital

Radiokanalen Kanal 24 vil be eierne om å spytte inn 45 millioner kroner i aksjeselskapet i ny kapital innen sommeren.