• I september blir det ene krisemøtet avløst av det andre.

Krisene står i kø i euroland

September blir en ny kritisk måned for eurosamarbeidet. Utviklingen i Italia skremmer nå like mye som Hellas.